Assemblea general de socis del CB Mollet

El pròxim 19 de juny de 2017 a les 18:30 hores en 1a convocatòria i a les 19:00 hores en 2a convocatòria al Centre Municipal el Lledoner, se celebrarà l’Assemblea general de socis del CB Mollet.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea del 2016.
2. Aprovació, si s’escau dels comptes de la Temp. 2016/2017.
3. Aprovació, si s’escau del pressupost Temp. 2017/2018.
4. Valoració esportiva Temp. 2016/2017 i planificació Temp. 2017/2018.
5. Valoració final roba esportiva.
6. Torn obert de paraula.