Assemblea general ordinària de socis del CB Mollet

El pròxim divendres 17 de juny de 2022 a les 19:00 hores en convocatòria única al Centre Municipal el Lledoner, se celebrarà l’Assemblea general ordinària de socis del CB Mollet.

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau comptes Temp. 2021/2022
2.- Aprovació, si s’escau, pressupost Temp. 2021/2022
3.- Valoració esportiva Temp. 2021/2022 i planificació Temp 2022/2023
4.- Torn obert de paraula.

Junta Directiva
Club Bàsquet Mollet