Normativa del Club.

Teniu a continuació a la vostre disposició i per a tots els components del Club Bàsquet Mollet els documents del Reglament de Regim Intern i Codi de Conducta.

CODI DE CONDUCTA.

Aquest document recull unes regles específiques de conducta que el C.B. Mollet considera d’obligat compliment per a tots els seus membres (jugadors, entrenadors i socis), tant dins com fora de la pista.

S’espera que la comunitat del club es comporti de forma honesta, aplicant joc net i esportivitat i moderi qualsevol tipus de conducta que pugui ser lesiva tant als membres com a la pròpia entitat esportiva.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

El Reglament de Règim Interior té per objecte regular l’organització i el funcionament intern de tots els equips del C.B. Mollet i serà aplicable en els següents àmbits:

a) Personal: Els esportistes inscrits en el C.B. Mollet des de la formalització de la seva inscripció fins a la seva baixa.
a1) A tot el personal tècnic del C.B. Mollet.
a2) A tots els pares/mares/tutors dels alumnes de les escoles des del moment de la inscripció del fill/a fins a la seva baixa en el C.B. Mollet, en aquells aspectes en què els sigui aplicable.
a3) A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i/o que formin part temporalment del C.B. Mollet.

b) Especial: Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als quals es desplacin els components del C.B. Mollet íntegrament o en part, bé sigui de manera esporàdica o habitual per realitzar les activitats esportives.

DOCUMENTS EN FORMAT PDF PER A DESCARREGAR: