Jugadors de nova incorporació al C.B. Mollet – Carta de Baixa Esportiva

Com ja es habitual en aquestes alçades de l’any, el passat Dissabte 17 de Juny es va celebrar l’Assemblea General Anual de Clubs de la Federació Catalana.

En aquesta, a més d’altres aspectes, es va aprobar l’aplicació d’una sèrie de taxes econòmiques afegides en la tramitació de la llicència federativa per tots aquells Jugadors i Jugadores que canviïn de Club d’una temporada per l’altre sense aportar la corresponent Carta de Baixa del Club de Procedència.

Aquestes taxes estipulen diferents quanties segons la Categoria en la que competeixi. Sent les següents:

· Sènior, Júnior i Cadet: 100€
· Infantil i PreInfantil: 150€
· Mini i PreMini: 200€

Així mateix, i donat el cas que sigui un Jugador o Jugadora que estigui en el Programa de Detecció i Perfeccionament (PDP), als 200€ se li aplicarà un cost extra de 400€. Fent un total de 600€.

Repetim, aquests recàrrecs en la tramitació de la llicència federativa només s’aplicaran si el Jugador o Jugadora en qüestió no aporta la Carta de Baixa del Club de Procedència.

Per tant, serveixi aquest escrit per demanar-vos a TOTES LES FAMILIES DE NOVA INCORPORACIÓ AL CLUB que intenteu tramitar amb la màxima celeritat possible aquest document.

La Carta de Baixa us l’adjunto en aquesta mateixa nota. Només cal que us l’imprimiu i porteu al vostre Club d’Origen perque us la signin. Una vegada ho tingueu fet, podeu portar-ho a les Oficines del Club abans del 15 de Setembre.

Carta de la Baixa Esportiva

Moltes gràcies!
Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet