Donada la desaparició d’un dels talonaris de la loteria de Nadal d’aquest any, s’ha procedit a realitzar la respectiva denúncia a la comissaria dels Mossos d’Esquadra, i, per tant, el talonari queda invalidat en el cas que en el sorteig del dia 22 de desembre, el nostre número fos premiat, les paperetes del talonari 162, no s’abonaran. Els números d’aquestes paperetes estan entre el 4026 i el 4050.