Assemblea general ordinària de socis del CB Mollet

El pròxim dijous 6 de juliol de 2023 a les 18:30 en primera convocatòria i a les 19:00 en segona convocatòria al Centre de serveis el Lledoner, avinguda de Caldes de Montbui, 36, se celebrarà l’Assemblea general ordinària de socis del CB Mollet.

Ordre del dia:

1.- Aprovació, si s’escau comptes Temp. 2022/2023
2.- Aprovació, si s’escau, pressupost Temp. 2023/2024
3.- Valoració esportiva Temp. 2022/2023 i planificació Temp 2023/2024
4.- Torn obert de paraula.

Junta Directiva
Club Bàsquet Mollet